pdf

sec-max.png sec-min.png sec-close.png

RULETA

0Ruleta - je jednoduchá a velmi zábavná hra. Nejdůležitější je vědět, jak správně umístit žetony na hrací plátno. Tuto informaci vám poskytne ilustrační obrázek ruletového plátna.


Ruleta se hraje s barevnými žetony, které vám při výměně peněz nebo hodnotových žetonů na hracím stole vydá krupiér. Hodnota barevných žetonů, kterou si na hracím stole určíte sami, je krupiérem označena na viditelném místě ruletového stolu.

Barevné žetony slouží k lepšímu přehledu krupiéra a hráčů při určování majitelů jednotlivých výher. Z tohoto důvodu má každý hráč jinou barvu žetonů. Při určování hodnoty zakoupených žetonů však musíte respektovat kasinem oficiálně používané hodnoty hracích žetonů. Každý hrací stůl má předem určené minimální a maximální sázky, které musíte dodržovat. Nad jejich dodržováním dohlíží obsluhující personál hracího stolu, který vás na případné nesrovnalosti včas upozorní.

Každá hra na ruletě je zahájena krupiérem se slovy: "Vaše sázky, prosím". Od této chvíle můžete sázet žetony na hrací plátno, a to až do doby, než krupiér oznámí: "Konec sázek, děkuji".

Pokud chcete vsadit sázku na stejné číslo jako vaši spoluhráči, umístěte vaše žetony na vrchní část jejich sázky. O umístění vašich sázek můžete během hry požádat i krupiéra.

Součástí ruletového stolu, resp.plátna, je tzv.„Racetrack”. Nachází se na plátně v oblasti před krupiérem. Diagram zobrazuje umístění čísel na ruletovém kole, dále jsou na něm vyznačeny jednotlivé výseče ruletového kola, které jsou označovány speciálními názvy sázek. Všechny výseče ruletových kol jsou uváděny vždy ve směru hodinových ručiček. Na „Racetrack” jsou umisťovány tzv.hlášené sázky. Všechny sázky na „Racetrack” musí být vždy umístěny a zkontrolovány krupiérem.

Přehled hlášených sázek:

 

„VELKÁ SÉRIE” pokrývá výseč ruletového kola od čísla 22 do čísla 25 (22,18,29,7,28,12,35,3,26,0,32,15,19,4,21,2,25). Celková sázka na „Velkou sérii” musí být vždy dělitelná devíti žetony minimální hodnoty daného hracího stolu. V případě minimální sázky v našich kasinech na „Velkou sérii” (9 ks á 25,-Kč) jsou žetony umístěny následovně:

Corner 25/26/28/29=2ks, Street 0/2/3=2ks, Splity 4/7, 12/15, 18/21,19/22,32/35=1ks

„ZERO SPIEL” pokrývá výseč ruletového kola od čísla 12 do čísla 15 (12,35,3,26,0,32,15). Celková sázka na „Zero Spiel” musí být vždy dělitelná čtyřmi žetony minimální hodnoty daného hracího stolu. V případě minimální sázky v našich kasinech na „Zero Spiel” (4ks á 25,-Kč) jsou žetony umístěny následovně:

Splity 0/3,12/15,32/35=1ks, Straight Up 26=1ks

„ORPHELINE” pokrývá 2 výseče ruletového kola od čísla 17 do čísla 6 (17,34,6) a od čísla 1 do čísla 9 (1,20,14,31,9). Celková sázka na „Orpheline” musí být vždy dělitelná pěti žetony minimální hodnoty daného hracího stolu. V případě minimální sázky v našich kasinech na „Orpheline” (5ks á 25,-Kč) jsou žetony umístěny následovně:

Splity 6/9,14/17,17/20,31/34=1ks, Straight Up 1=1ks

„MALÁ SÉRIE” (též SERIE 5/8) pokrývá výseč ruletového kola od čísla 27 do čísla 33 (27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33). Celková sázka na „Malou sérii” musí být dělitelná šesti žetony minimální hodnoty daného hracího stolu. V případě minimální sázky v našich kasinech na „Malou sérii” (6ks á 25,-Kč) jsou žetony umístěny následovně:

Splity 5/8,10/11,13/16,23/24,27/30,33/36=1ks

„Číslo a jeho SOUSEDÉ” pokrývá hostem vybrané číslo a dvě čísla zleva a dvě zprava, která s vybraným na ruletovém kole sousedí. Celková sázka musí být vždy dělitelná pěti žetony minimální hodnoty daného hracího stolu. V případě minimální sázky na „Číslo a jeho sousedé” (5x 25,-Kč) je vždy 1 ks žetonu umístěn na každé z pětice čísel. Např.pokud host hraje „číslo 26 a jeho sousedé" (35,3,26,0,32), krupiér umístí žetony následovně:

Straight Up 35,3,26,0,32=1ks    

Po dopadu kuličky do některého z čísel na ruletovém kole, krupiér označí toto výherní číslo na hracím plátně. Krupiér nejdříve inkasuje prohrávající žetony. Po té, v pořadí určeném pravidly, vyplácí vyhrávající sázky.

Po vyplacení všech výher vezme krupiér tzv."Marker" z výherního čísla a zahájí novou hru.

Pokud již nechcete pokračovat ve hře na ruletovém stole, požádejte krupiéra o výměnu svých barevných žetonů za žetony hodnotové, které vám budou v pokladně kasina vyměněny za peníze. 

BLACK JACK

0Hra se hraje se šesti balíčky po 52 kartách, které jsou na zadní straně označeny stejnou barvou.

 

HODNOTY KARET

Eso se počítá za 1 nebo 11, obrázkové karty J, Q, K odpovídají hodnotě 10, hodnota ostatních karet odpovídá vyznačeným číslicím.

Účelem této hry je vyhrát nad dealerem, a to tím, že součet hodnot vašich karet bude vyšší než u dealera, avšak nepřesáhne 21 bodů. Ve chvíli, kdy je váš součet hodnot karet vyšší než 21 bodů, ihned prohráváte, a to bez ohledu na hodnotu karet dealera. Nejvyšší figurou je Black Jack, který se skládá ze dvou karet - z karty hodnoty "10" a z Esa.

Nejvyšší figurou je Black Jack, který se skládá ze dvou karet - z karty hodnoty „10” a z Esa. Black Jack se vyplácí v poměru 3:2 vsazené částky. Ostatní herní kombinace se vyplácejí v poměru 1:1. Jestliže máte součet hodnot karet stejný jako dealer, dochází k remíze - tzn., že vy ani dealer neprohráváte.

 

HRA

Dealer provede základní rozdání karet, ve kterém všichni účastníci hry obdrží dvě karty. Pouze dealer obdrží jednu kartu. Všechny karty jsou rozdány lícem nahoru. Dealer se postupně táže všech hráčů, zda chtějí rozdat další kartu. Všichni hráči musí dát jasný slovní i ručná pokyn, zda-li další kartu chtějí či nikoliv, a to do doby, než součet jejich karet je 21 bodů a více.

Po ukončení hry posledním hráčem si dealer rozdá druhou kartu. Další karty se dealer rozdává až do doby, kdy hodnota jeho karet činí 17 a více bodů. Pokud hodnota dealerových karet přesáhne 21 bodů, všichni hráči, kteří zůstali ve hře, vyhrávají. Hosté prohrávají, pokud součet jejich karet je nižší než u dealera.

Jestliže dostanete Black Jack a první karta dealera není Eso nebo karta hodnoty 10 bodů, bude vám ihned vyplacena výhra v poměru 3:2 vsazené částky.

 

DOUBLE - ZVYŠOVÁNÍ SÁZEK

Hráč může zdvojnásobit svoji původní sázku při libovolném součtu hodnot prvních dvou karet, což neplatí pro případ, kdy je hráči rozdán Black Jack. Sázka na Double musí být shodná s původní sázkou na boxu, na kterém žádáte o Double. Sázka na Double musí být vždy umístěna za originální sázkou. Pokud hrajete Double, obdržíte již pouze jednu kartu.

SPLIT - DĚLENÍ KARET

Pokud jsou vaše první dvě karty stejné hodnoty, můžete je rozdělit na dvě samostatné hry. V tom případě však musíte za každé dělení karet vsadit částku odpovídající vaší původní sázce.

Na jednom hracím boxu můžete vytvořit maximálně čtyři samostatné hry. Výjimkou jsou Esa, která můžete rozdělit pouze 1x a na která obdržíte pouze jednu kartu. Jestliže je součet prvních dvou dělených karet 21, nejedná se o Black Jack a případná vaše výhra je vyplacená v poměru 1:1. V tomto případě je dealerův Black Jack vždy vyšší figurou. Při libovolném součtu prvních dvou dělených karet rovněž můžete zdvojnásobit sázku.

 

INSURANCE - POJIŠTĚNÍ

Jestliže první karta dealera je Eso, můžete si svoji sázku pojistit  proti dealerovu možnému Black Jack. Maximální sázka na pojištění činí 50% původní sázky.

Sázku na pojištění musíte umístit na hrací pole INSURANCE a to vždy, z vašeho pohledu, na levou stranu od pojištěného hracího boxu.

Pokud má dealer Black Jack - inkasuje všechny prohrávající sázky a po té vyplácí v poměru 2:1 všechny sázky na INSURANCE. Pokud druhá karta dealera je jiné hodnoty než "10", dealer inkasuje všechny sázky na INSURANCE a po té běžným způsobem pokračuje ve hře. Pokud dealer obdrží Black Jack, prohráváte pouze svoji originální sázku. Všechny vaše sázky na DOUBLE nebo SPLIT, které do té doby neprohrály, vám zůstávají.

 

EVEN MONEY

Jestliže je vám rozdána figura Black Jack a první karta dealera je Eso, můžete požádat o EVEN MONEY. Pokud této možnosti využijete, bude vám vyplacena výhra v poměru 1:1 vsazené částky.

 

SURRENDER - ODSTOUPENÍ ZE HRY

Po obdržení prvních dvou karet můžete požádat o odstoupení ze hry, tzv.Surrender. O Surrender můžete požádat pouze do chvíle, než krupiér rozdá hráči na prvním hrajícím boxu třetí kartu nebo se tento hráč rozhodl, že již nebude ve hře pokračovat. Dealer od zájemců o Surrender vždy inkasuje 50% vsazené částky a odebere jim karty.

 

O Surrender nemůžete žádat pokud:

    • první karta krupiéra je Eso
    • pojistíte svou sázku oproti dealerovu Black Jack.OASIS POKER

  0

Hra se hraje s balíčkem po 52 kartách. Po té, co všichni hosté umístí své sázky na políčko "ANTE", dealer rozdá každému účastníkovi hry, tedy i sobě, 5 karet.

Všechny karty jsou rozdávány lícem dolů. Výjimkou je poslední karta dealera, která je otočena lícem nahoru. Po prohlédnutí svých karet se musíte rozhodnout, zda budete pokračovat ve hře či nikoliv.

 

a) Pokud pokračujete ve hře a již nechcete měnit kartu, musíte vsadit dvojnásobek vaší sázky na "ANTE" a položit karty na stůl obrázkem dolů. Jakmile tak učiníte a dealer vymění první kartu nebo začne hostům ukazovat své karty, nesmíte již změnit své rozhodnutí, či se dotýkat vašich karet a vsazených žetonů.

 

b) Pokud si přejete vyměnit jednu kartu, položíte měněnou kartu a poplatek za její dokoupení před svůj hrací box. Poplatek za dokoupenou kartu se musí rovnat výši vaší sázky na "ANTE". Po dokoupení nové karty se můžete ještě rozhodnout, zda budete pokračovat ve hře.

 

c) Pokud ve hře již nechcete pokračovat, položte své karty před políčko "ANTE" se slovy: "Pass".

Poté, co všichni hráči provedou svá rozhodnutí, dealer otočí všechny své karty lícem nahoru, aby hráčům ukázal svojí karetní kombinaci. K tomu, aby mohly být vypláceny nebo inkasovány sázky na políčku "BET", dealer musí mít "Eso" a "Král" nebo vyšší výherní kombinaci.

 

V případě, že dealer nemá žádnou výherní kombinaci, jsou všem hráčům vyplaceny pouze sázky na "ANTE", a to v poměru 1:1.

 

            

BONUS

 

Pokud jste před začátkem hry vsadili sázku na "Bonus" a obdržíte "Barvu" nebo vyšší výherní kombinaci,

bude vám vyplacena bonusová výhra, a to bez ohledu na to, jaké karty má krupiér.

Bonusovou výhru obdržíte ihned poté, co vám dealer vyplatí / inkasuje sázku na "BET" a "ANTE".

 
     
 

J, Q, K, Eso v jedné barvě  

50,000 Kč
 

Barevná postupka (Straight flush)

20,000 Kč
 

Čtyři od druhu (Poker)

8,000 Kč
 

3+2 od druhu (Full house)

2,000 Kč
 

Barva (Flush)

1,000 Kč

 

 

            

VÝHERNÍ KOMBINACE                                 

VÝHRA
     
 

10, J, Q, K, Eso v jedné barvě

100:1
 

Barevná postupka (Straight Flush)

50:1
 

Čtyři od druhu (Poker) 

20:1
 

3+2 od druhu (Full house)

7:1
 

Barva (Flush)

5:1
 

Postupka (Straight)

4:1
 

Tři od druhu

3:1
 

Dva páry

2:1
 

Jeden pár

1:1
 

Eso a Král

1:1

TEXAX HOLDEM

 

Poker se vždy hraje s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách - kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) - v hodnotách eso (Ace), král (King), královna (Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. Partie pokeru se dělí na několik sázkových kol, při nichž hráči sází do společného banku (pot) a dostávají nebo si vyměňují karty, počet kol závisí na konkrétní variantě pokeru. V kasinech a hernách se dealer neúčastní hry. V případech, kdy si rozdávají sami hráči, rozdává hráč, jehož pozice je označena "buttonem", který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

 

Texas Hold´em Poker

Texas Hold´em patří k bezkonkurenčně nejoblíbenější variantě pokeru a hrají jej hráči po celém světě a s touto pokerovou variantou se hrají také téměř všechny turnaje.

 

Blindy

V Texas Hold'Em nejsou vyžadovány před začátkem hry ante (povinné sázky). Kromě výjimek v závěrečných fázích velkých turnajů. Každou hru ale začínají dvě povinné sázky- blindy (malý a velký). Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od "buttonu" vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž se zajistí, že hráči budou z turnaje postupně vyřazováni.
Ve většině případů dává "malý blind" (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, "velký blind", plnou výši nejnižší možné částky.

 

Rozdání

Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Hodnota těchto karet musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je může kdykoliv zvednout, aby se na ně podíval.
Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije jen karty na stole.
Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku která vznikne nahromaděním všech sázek během hry.

 

První kolo sázek

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu a má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).
Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry. V hrách s limitem může hráč navýšit sázku jen o předem danou částku, která (většinou po čtyřech navýšeních) je "cap" a nemůže být dále zvyšována.
V pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v Potu.
V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.
Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. Karta, která se do tohoto balíčku dostane je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní.
Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.

Flop

Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby "spálená" stranou. Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny brázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

 

Druhé kolo sázek

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od "buttonu". Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).

Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.

Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnému dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést "All In" (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více "vedlejších potů", které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

 

Turn

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.

 

Třetí kolo sázek

U limitových her se v tomto kole zdvojnásobuje velikost minimální sázky.

 

River

Po dokončení třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

 

Čtvrté kolo sázek

Po tomto kole hráči, kteří ještě zbyli ve hře ukáží karty a je určen vítěz.

Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta ("kicker"). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.

Hráči, kteří se rozhodnou hrát jen pět karet na stole to musí oznámit než zahodí. V opačném případě se vzdávají nároku na výhru.

HRACÍ AUTOMATY

V.I.P. club provozuje automaty firmy Apex:

 

0Multi Magic I        

     

Multi Magic II

 

Multi Magic III

 

Runnin Joker

 

Hot Slots

 

foto foto foto